BELGIBEER INVESTERING


28 juli 2018

Kom en word lid van het team!

Belgibeer het toonaangevende Belgische platform voor de promotie van ambachtelijke Belgische bieren zowel nationaal als internationaal is op zoek naar een investering om een deel van haar marketing-, operationele-en expansie kosten in andere landen te helpen ondersteunen.

Het project begon in 2013 en bereikte relatieve successen in zowel 2014 als 2015. In 2016 besloot het management om het merk internationaal te versterken met de oprichting van lokale kantoren in Londen en Parijs.

Vandaag wil Belgibeer de activiteiten voortzetten door haar aanwezigheid op de internationale markten te versterken. Als u deel wil uitmaken van de Belgibeer ervaring en wenst bij te dragen aan haar activiteiten, lees dan het contract hieronder.

Neem contact met ons op als u vragen hebt. We beantwoorden ze met plezier!

Dario Ceccarelli (info@belgibeer.com)

CEO en oprichter

Algemene voorwaarden van Belgibeer Ltd Van toepassing op de aankoop van de << Belgibeer Notes >>2018


Emittent van effecten:  

Belgibeer Ltd.

37 Heneage Street

E1 5LJ Londen

Verenigd Koninkrijk

Bedrijfsnummer/KvK: 10216398

(Hierna, « BelgiBeer »)


 

Artikel 1. Belgibeer Notes

  1. De aankoop van <> certificaten, aangeboden door Belgibeer (het <<Certificaat>>), maken, onder de algemene voorwaarden die hieronder te vinden zijn (<< de Algemene Voorwaarden >>), het inschrijven en het verkrijgen van aandelen in het kapitaal van Belgibeer mogelijk.
  2. De verkoop van de certificaten valt binnen een financieringsproject voor de verhoging van de activiteiten van Belgibeer in Het Verenigd Voninkreik en daarbuiten. Wij heten iedereen die een certificaat koopt van harte welkom bij het project.

 

Artikel 2. Prijs van het Certificaat

2.1 De Certificaten worden in verschillende prijsklassen verkocht en zijn een mogelijkheid om aandelen van Belgibeer te verkrijgen. De prijzen zijn 5000 EUR, 2500 EUR en 500 EUR.

Klasse A) Certificaten die voor €5000 verkocht worden, zijn een garantie voor aandelen uit de klasse A. Dividenden en andere voordelen worden besproken en verdeeld bij jaarlijkse bestuursvergaderingen.

Klasse B) Certificaten die voor €2500 verkocht worden, zijn een garantie voor aandelen uit de klasse B. Dividenden en andere voordelen zullen nooit meer zijn dan de helft van de waarde die aan klasse A aandelen is uitgekeerd.

Klasse C) Certificaten die voor €500 verkocht worden, zijn een garantie voor aandelen uit de klasse C. Dividenden en andere voordelen zullen nooit meer zijn dan 10% (tien procent) van de waarde die aan klasse A aandelen is uitgekeerd.

Belgibeer wil €35.000 ophalen. Dit zal in totaal 15% in aandelen van Belgibeer UK zijn.

 

Artikel 3. Tijdelijk Aanbod

3.1 De certificaten worden te koop aangeboden tussen 1 september 2018 en 15 oktober 2018. Het aanbod zal niet meer geldig zijn na deze deadline.

3.2 Deelnemers moeten ten minste 18 jaar oud zijn. Inschrijven voor een derde is mogelijk, onder de voorwaarde dat deze persoon ook ten minste 18 jaar oud is.

 

Artikel 4. Bestelling Certificaat

4.1 De bestelling en de betaling worden voltooid tijdens de periode waarin het aanbod geldig is. Dit kan door:

  • Het geld direct over te maken aan Belgibeer UK

           IBAN : GB58 HBUK 4002 3131 594 362

           BIC : HBUKGB4B

           Beschrijving: Belgibeer investment A, B, or C + volledige naam

  • Of door een formele bevestiging aan Belgibeer om de investering direct van een credit card af te halen.

           Stuur hiervoor een email naar info@belgibeer.com en vermeld daarin het type investering dat u wilt doen:                         Klasse A, B or C.

           Voor deze betalingsmethode is het vereist dat u al een klant bent van Belgibeer. Als alternatief kan de transactie                ook via de telefoon afgesloten worden (+32 472 01 90 79).

4.2 Eigenaren van een certificaat worden hierna aangeduid als “Investeerder”.

4.3 De investeerder zal een verandering in zijn of haar data aan Belgibeer doorgeven. 

 

Artikel 5. Recht op Terugtrekken

5.1 Elke investeerder die een Belgibeer certificaat heeft gekocht heeft het recht om zich zonder het noemen van een reden terug te trekken uit de investering tot 14 dagen na het ontvangen van de Notes. In het geval van een terugtrekking, krijgt de Investeerder de betaalde hoeveelheid terugbetaald. Als de Investeerder van dit recht gebruik wil maken, moet hij Belgibeer per post of per email hiervan op de hoogte stellen en direct het Certificaat terugsturen, op eigen kosten en op eigen risico.

 

Artikel 6. Jaarlijkse Bestuursvergadering

6.1 De bestuursvergadering wordt een keer per jaar gehouden. Meestal in juli in het kantoor van Belgibeer in Londen. Elke Investeerder wordt ten minste 4 weken van te voren op de hoogte gebracht van de vergadering via een aangetekende brief. Investeerders moeten bij aankomst op de vergadering hun certificaat laten zien.

6.2 Tijdens de vergadering zullen de zaken van het jaar, de winst en herverdeling van de dividenden, mochten deze er zijn, besproken worden.

6.3 De bestuursvergadering zal ten slotte eindigen met een informele bijeenkomst.

 

Artikel 7. Voorwaarden van het Certificaat

7.2 Het certificaat (en de rechten die het verleent) is persoonlijk. Het certificaat is niet overdraagbaar en kan dus niet verkocht, weggegeven of overgedragen worden.

7.2 De rechten die het certificaat verleent zullen komen te vervallen bij een faillissement van Belgibeer.

7.3 BelgiBeer behoudt het recht om rechten te laten vervallen indien een Investeerder het contract niet respecteert.

 

 

Stuur voor meer informatie een e-mail naar info@belgibeer.com of bel ons op +32 472 01 90 79


 

 

newsletter

VOLG AL ONZE HEERLIJKE ONTDEKKINGEN!

Ontvang eenmaal per maand het beste uit onze selectie, onze degustatieadviezen en exclusieve aanbiedingen.